informasjon om aktiviteten i Storebotn næringspark

       25. august 2017


Storebotn næringspark er Askøys største næringspark med sine 200 bedrifter og ca. 1300 ansatte. Næringsparken har et areal på 660 daa., hvor av ca. halvparten er utbygget.

I dag selges ferdig planerte tomtearealer, tilrettelagt med vei, vann, avløp og strøm.
Og det er tydeligvis attraktivt å etablere seg i Storebotn. Det siste året er det solgt 8 tomter i næringsparken. Blant annet er det solgt en større tomt til et Tysk firma.

Det har vært en prioritert oppgave å klargjøre vei- og VA-anlegg for kommunal overtakelse. Her er vi snart i mål.

Det er også ønskelig å få laget et nytt skiltsystem for næringsparken. Forhåpentligvis vil dette kunne bli etablert før årsskiftet.

Som de fleste har lagt merke til foregår der også arbeider ved innkjørselsen til næringsparken. Her skal det bli ny bilforretning og dagligvarebutikk. I den forbindelse skal krysset oppgraderes (se vedlagte situasjonsplan).

Til slutt kan vi opplyse om at vi har inngått avtale med sykkel-VM om utleie av areal i sone E til midlertidig bobilparkering. Sykkel-VM starter 17. september og varer ca. 1 uke.

Styret i Nedre Kleppe Grunneigarlag AS

 

Vedlegg 1 Informasjons skriv 25.08

Vedlegg 2 infoskriv 25.08


  Gå tilbake til nyhetsoversikten.


Flere nyheter


Uniteam