Status på vannsparingen på Askøy

       23. august 2018


For å gå rett på sak: Vi regner med at vannsparingen vil fortsette frem til midten av november, gitt at den nye rørledningen fra Askevatnet til Ingersvann er klar til å tas i bruk i starten av november.

Positiv nedbør

Regnet den siste tiden har hatt positiv effekt på vannkildene. Disse har steget, og det er veldig bra. Det gir oss noen dager mer vann i forhold til situasjonen for en uke siden. Men det er fortsatt veldig lite vann i forhold til normalen.

For å sammenlikne med Bergen: Svartediket steg 2 meter, i samme periode sted Ingersvann med 20 cm! Det sier litt om nedbørsfelt og tilsig.

Næringsliv

Næringssjefen i kommunen har snakket med mange næringsaktører på Askøy. Vi har tatt utgangspunkt i de næringene som bruker mest vann, og hatt samtaler med disse.

Næringslivet er positive og forståelsesfulle, og gir gode tilbakemeldinger. Bedriftene ser på tiltak for å spare vann, flere har gjort konkrete tiltak, og vi følger opp videre med hva som gjøres.

Næringslivet spør også om tiltak kommunen gjør:

Vi har blant annet kontaktet Bergen Vann, som har tilbudt seg å trå til med sin kompetanse og sine folk under krisen. Bergen Vann vil hjelpe til med å identifisere og utbedre lekkasjer i nettet vårt.

Både næringsliv og private vil bli informert fortløpende om vannkrisen. Vi vil også gi en kontinuerlig statusrapport for rørledningen fra Askevatnet.

Rørledning Askevatnet – Ingersvann

Byggemelding er på plass og arbeidet er i gang. Hvis arbeidet gjennomføres etter tidsplanen, forventer vi at den står klar i begynnelsen av november.

Når rørlednigen er operativ og alt fungerer, kan vannrestriksjonene opphøre.

Melding om dette vil komme.

Svømmebasseng

Askøy terapibad fylles nå med vann fra Strømsnesvannet. Askøyhallene KF låner pumpe og slanger fra Askøy brann og redning.

Brannvesenet fyller etterpå opp reservetankene til terapibadet fra samme vannkilde. Dermed brukes ikke kommunalt vann til bassengvann.

Det planlegges åpning 3. september, og planen er å flytte skolesvømmingen til terapibadet i ukedagene.

Bassenget i Askøyhallen vil ikke fylles med et første. Det er mye større enn terapibadet, og det ligger heller ikke plassert slik at det er lett å hente vann fra en alternativ kilde.

For ytterligere info se: https://askoy.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kunngjoringer/vannkrisen-mote-med-naeringslivet

  Gå tilbake til nyhetsoversikten.


Flere nyheter


Uniteam